Өөрийгөө Үнэлэхгүй Бол ... ?

Өөрийгөө голох гэдэг бусдыг өөрөөсөө өндөрт тавихтай агаар нэг >> Бусдыг өөрөөсөө илүүд үзэх нь өөртөө итгэлгүй болохын шинж >> Өөртөө итгэлгүй бол бусдын аясыг харагч >> Үүнээс эргэлзээ, аливаад шийдэмгий бус байдал үүсч, ихэнхи асуудлыг хойш нь тавих, эцсийн мөчид буруу шийдвэр гаргах нь ихсэнэ >> Буруу шийдвэрийн хохирол амссаар шантрамтгай болох эхлэл тавигдана >> Шантрамтгай болсноор оролдлого, хичээлт ор тас хаягдаж, бууж өгөхдөө амархан болно >> Амархан бууж өгнө өө гэдэг чинь